Често задавани въпроси

Изглежда трудно и сложно?

Всъщност не е. Предоставена е много информация, която да ви насочи и да ви помогне да разберете каква информация се изисква на всеки етап. Сайтът представлява огромна библиотека с ресурси. Използвайте го, правете симулации и примерни проекти, играйте си.

Кога трябва да използвам рамката, след провеждане на кампания ли?

Въпреки че рамката може да се използва за ретроспективна оценка на кампанията, истинската стойност идва от използването на рамката в реално време – да се използва за предварително планиране на дейността, да се следи докато комуникационните дейности са в ход, и да се използва ретроспективно като инструмент за оценка, за да се подчертаят успехите, както и възможностите за подобрение. Възможността за запазване на данните от дадена рамка ви позволява да се връщате към нея, когато пожелаете, и можете да имате до десет активни рамки за един потребител.

Инструмент за планиране или инструмент за измерване е интегрираната рамка за оценка (ИРО)?

И двете! ИРО е създадена, за да ви помогне да планирате кампаниите си по-ефективно, особено когато кампаниите са водени с мисъл за постигане на определени резултати. Но рамката също така е създадена, за да ви помогне да мислите за измерването и да покажете със съответните показатели въздействието, което оказвате върху вашата организация или клиент.

През 2021 г. AMEC подсили ресурсите за подпомагане на планирането свъзрзани с рамката на оценка. Планирането е критичен компонент на една смислена програма за измерване, така че двете неща наистина вървят ръка за ръка.

Какво се случва, ако не разполагам с показателите, които да включа в доклада?

Предимството на ИРО е, че ви дава възможност да помислите още в самото начало за това какви показатели може да са ви необходими, за да оцените въздействието на кампанията си. По този начин можете да попитате правилните хора или да се снабдите с необходимите данни, преди да стартирате кампанията. Така че, когато кампанията се разгърне или приключи, всеки знае данните, които трябва да предостави, за да можете да ги включите в доклада си за оценка на ефективността.

Рамката само за кампании ли може да се използва – би ли могло и за текущи дейности?

Рамката може и трябва да се използва както за краткосрочни кампании, така и за по-дългосрочни комуникационни програми, при които трябва непрекъснато да съобразявате дейността и измерването с общите цели на организацията и комуникациите.

Оптимизирана ли е рамката за определен вид комуникационна дейност?

Рамката е умишлено разработена така, че да бъде гъвкава и да работи с различни комуникационни сценарии и канали: платени, спечелени, собствени и споделени, за организации със стопанска цел или такива от публичен сектор, от кампании насочени към потребители (business to consumer) до бизнес към бизнес (business to business), от генериране на лийдове до изграждане на бранд, от кампании до лобиране.

Чета за „теорията“, на която стъпва ингерираната рамка, но все още съм малко объркан как да приложа рамката на практика?

Разделът „Ресурси“ на уебсайта на интегрираната рамка ца оценка съдържа редица различни казуси и уроци, които показват как рамката е била използвана в реални ситуации.