FAQ’s

Vyzerá to ako komplikovaná a zložitá práca

Nie je však tomu tak. Táto stránka slúži ako sprievodca, s ktorého pomocou je veľmi jednoduché identifikovať, ktoré informácie sú v jednotlivých krokoch dôležité. Nástroj si môžete vyskúšať nanečisto a zistiť, ako funguje. Nájdete tu tiež množstvo doplňujúcich zdrojov a odkazov na ďalšie informačné kanály.

Je pravda, že rámec slúži predovšetkým na vyhodnotenie už ukončených kampaní?

Rámec je, samozrejme, možné aplikovať aj spätne pre vyhodnotenie ukončenej kampane. Omnoho prínosnejší je však v prípade, že s ním pracujete sústavne, teda pri plánovaní kampane, pri sledovaní jej vývoja a pri záverečnom meraní výsledkov. Vložené dáta sa dajú ukladať priebežne, môžete sa k nim teda kedykoľvek vrátiť. Každý užívateľ pritom môže mať rozpracovaných až 10 súborov naraz.

Je hodnotiaci rámec vhodný skôr pre plánovanie komunikácie alebo jej meranie?

Použiť ho môžete v oboch prípadoch. Nástroj je navrhnutý tak, aby vám pomohol zostaviť plán pre čo najefektívnejšiu komunikačnú kampaň. Môžete ho však aplikovať aj pri analýze, ako zvolená forma komunikácie ovplyvňuje postoj klientov a ich vnímanie vašej značky.

Čo keď nemám žiadne metriky, ktoré by som do reportu zahrnul/a?

Rámec je zostavený tak, že vás hneď na začiatku donúti zamyslieť sa, aké metriky budete k meraniu výsledkov potrebovať. Vďaka tomu už pred spustením kampane viete, ktorých ľudí požiadať o pomoc a z ktorých zdrojov je vhodné čerpať. Po spustení kampane je už každému jasné, aké výstupy od nich budete potrebovať na to, aby ste dosiahli správne meranie výsledkov.

Je rámec určený iba pre hodnotenie jednorazových kampaní alebo je ho možné použiť aj pri sledovaní bežných PR aktivít?

Hodnotiaci rámec je vhodný pre krátkodobé, ale aj dlhodobé PR aktivity. Je však dôležité mať neustále na pamäti, že každá dočasná komunikačná aktivita musí viesť k naplneniu strategického cieľa.

Je možné rámec aplikovať pri meraní špecifickej formy komunikácie?

Rámec je zámerne zostavený tak, aby ho bolo možné pružne aplikovať na najrôznejšie typy komunikačných stratégií – či už využívate platené, získané, vlastnené či šírené médiá, pohybujete sa v súkromnom či verejnom sektore, zameriavate sa na komunikáciu smerom k zákazníkovi alebo v B2B atď.

Prečítal som si teóriu, ale stále si neviem moc dobre predstaviť, ako hodnotiaci rámec v praxi funguje.

V rubrike s názvom „Zdroje“ nájdete množstvo prípadových štúdií, konkrétne príklady a tutoriály, ktoré názorne demonštrujú, ako je nástroj využívaný v praxi.