Използвате интегрираната рамка на AMEC за първи път? Изгледайте този видео урок на Пол Хендер – един от водещите експерти в екипа, разработил рамката.
(видеото е на английски език)