FAQ’s

Vypadá to jako komplikovaná a složitá práce.

Tak tomu opravdu není. Tato stránka slouží jako průvodce, s jehož pomocí je velmi snadné identifikovat, které informace jsou v jednotlivých krocích důležité. Nástroj si můžete vyzkoušet nanečisto a zjistit, jak funguje. Naleznete zde také množství doplňujících zdrojů a odkazů na další informační kanály.

Je pravda, že rámec slouží především k vyhodnocení již proběhlých kampaní?

Rámec je samozřejmě možné aplikovat i zpětně k vyhodnocení ukončené kampaně. Mnohem přínosnější je však v případě, že s ním pracujete soustavně, tedy jak při plánování kampaně, tak při sledování jejího vývoje a při závěrečném měření výsledků. Vložená data se dají průběžně ukládat, můžete se k nim tedy kdykoliv vrátit. Každý uživatel přitom může mít rozpracováno až deset souborů najednou.

Je hodnotící rámec vhodný spíše pro plánování komunikace nebo její měření?

Lze jej použít v obou případech! Nástroj je navržen tak, aby vám pomohl sestavit plán pro co nejefektivnější komunikační kampaň. Můžete jej však aplikovat i při analýze toho, jak zvolená forma komunikace ovlivňuje postoj klientů a jejich vnímání vaší značky.

Co když nemám žádné metriky, které bych do reportu zahrnul/a?

Rámec je sestaven tak, že vás hned na začátku donutí zamyslet se, jaké metriky budete k měření výsledků potřebovat. Díky tomu už před spuštěním kampaně víte, které lidi požádat o pomoc a ze kterých zdrojů je vhodné čerpat. Po spuštění kampaně je už každému jasné, jaká výstupy od něj budete potřebovat ke správnému měření dosažených výsledků.

Je rámec určený pouze pro hodnocení jednorázových kampaní nebo jej mohu využít i při sledování běžných PR aktivit?

Hodnotící rámec je vhodný jak pro krátkodobé, tak pro dlouhodobější PR aktivity. Je však důležité mít neustále na paměti, že každá dočasná komunikační aktivita musí vést k naplnění strategického cíle.

Je možné rámec aplikovat při měření specifické formy komunikace?

Rámec je záměrně sestaven tak, aby bylo možné jej pružně aplikovat na nejrůznější typy komunikačních strategií – ať už využíváte placené, získané, vlastněné či sdílené zdroje, pohybujete se v soukromém či veřejném sektoru, zaměřujete se na komunikaci směrem k zákazníkovi nebo v B2B atd.

Dočetl jsem se spoustu teorie, ale pořád si nedovedu moc dobře představit, jak hodnotící rámec funguje v praxi.

V rubrice pod názvem “Zdroje” najdete množství případových studiích, konkrétní příklady a tutoriály, které názorně demonstrují, jak je nástroj využíván v praxi.