ПРИЗНАТЕЛНОСТ И БЛАГОДАРНОСТИ

Благодарим на екипа за интегрирана оценка на AMEК, който работи толкова усилено за разработването на първоначалния ресурсен център и рамката за интегрирана оценка, както и на по-новите ресурси за планиране, които бяха добавени през 2021 г.

Специални благодарности на Джим Макнамара, заслужил професор в Училището по комуникации в рамките на Факултета по изкуства и социални науки в Технологичния университет в Сидни, който създаде „таксономията“ на оценяването и любезно даде разрешение на AMEК да я използва и споделя. Джим също така ръководи Академичната консултативна група на AMEК, която отдели от времето си, за да предостави информация и обратна връзка за различните итерации на тази рамка в процеса на нейното разработване.

Благодаря на основните членове на екипа на Интегрираната рамка за оценка, които щедро отделиха толкова много от времето си, за да работят с мен за разработването на рамката:
Пол Хендер, главен оперативен директор на CARMA International

Джайлс Педи, главен изпълнителен директор на Missive

Елейн Филипс, ръководител на отдел „Комуникации“ в Службата на кабинета на министрите на Обединеното кралство и GCS

Благодаря и на по-широкия кръг членове на този екип, сред които Марк Кариер, директор на отдел „Инсайтс“ в Unicepta, Карен Причард, директор на отдел „Изследвания“ в Press Data Ltd, директор на отдел „Репутация“ в Ebiquity, Лиза Стори, главен стратегически директор за Европа и Африка в BCW Global,

Марго Савел, SVP Global Measurement в Hill & Knowlton Strategies, Пол Нджоку, ръководител на проектите за оценка на GCS в Службата на кабинета, Ан-Софи Крол, Strategic Solutions, Intrado, Асим Суд, главен изпълнителен директор на Impact Research & Measurement, и Райна Грудова де Ланге, главен изпълнителен директор на DeLange Analytics.

Огромни благодарности отправяме и към страхотния екип, който работи толкова усилено под ръководството на работната група на Алисън Спрей, за да предостави ресурсите ни за планиране през 2021 г. Членове на екипа бяха:

Алисън Спрей, директор „Данни и анализи“, Hill+Knowlton Strategies, Деб Камдън, основател на The Communication Dividend, Алекс Джъд, ръководител на отдел „Въздействие и планиране“ в Clarity PR , Никол Морео, главен вицепрезидент „Анализи“ в Ketchum, Джемма Морони, съосновател на SHOOK, Клер Пим, директор „Национални комуникации за устойчивост“, Служба на кабинета на Обединеното кралство, Асим Суд, главен изпълнителен директор на Impact Research & Measurement, Джейсън Удуърд, директор „Стратегическо и аналитично планиране“, Ketchum, Ричард Банъл, съуправляващ партньор, CARMA International.

Благодарим и на експертите от бранша, които допринесоха със свои мисли и споделиха статии на нашия сайт. Сред тях са професор Кевин Мъни, преподавател по репутация и отговорно лидерство в Henley Business School, Чарли Сноу, главен директор по стратегията в MullenLowe, Стивън Уодингтън, основател на Wadds Inc, Шонали Бърк, президент и главен изпълнителен директор на Shonali Burke Consulting, и Джини Дитрих, основател на Spin Sucks.

Накрая бих искал да отдам почит и да спомена специално приятеля на мнозина от световната общност за измерване на комуникациите Дон Бартоломеу, който за съжаление почина през 2015 г. Дон беше автор на уважавания блог Metrics Man и беше старши вицепрезидент, дигитални и социални медийни изследвания в Ketchum. Дон работеше в тясно сътрудничество с мен по разработването на много от образователните ресурси на AMEC, включително рамката за измерване на социалните медии, в която той беше мой заместник-председател. Двамата с Дон осъзнахме, че индустрията се нуждае от един ясен подход за измерване на цялостната комуникация – онлайн и извън нея, масова, социална и немедийна. Дон и аз разработихме заедно ранните версии на рамката, преди болестта за съжаление да му попречи да допринася повече. Мисълта на Дон беше от съществено значение за успеха на Интегрираната рамка за оценка и аз се опитвах през цялото време да имам предвид неговия подход – да създам рамка, която е сложна и смислена, но не и непроницаема или твърде сложна за използване. Вярвам, че сме постигнали правилния баланс, и се надявам, че Дон също би мислил така, гордеейки се, че неговото наследство продължава.

Ричард Багнъл

Ръководител на екипа на интегрираната рамка за оценка, съуправляващ партньор, CARMA