POĎAKOVANIE

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa v minulom roku podieľali na činnosti výskumného centra a svojou prácou prispeli k vytvoreniu nového interaktívneho hodnotiaceho rámca AMEC.

Špeciálne ďakujem patrí Jimovi Macnamarovi, profesorovi Public Communication na School of Communication, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Technology Sydney, ktorý vytvoril hodnotiacu taxonómiu a súhlasil s tým, aby sme ju zahrnuli do nového hodnotiaceho rámca a podelili sa o ňu s odbornou verejnosťou. Jim vedie odbornú poradnú skupinu AMEC, ktorá nám poskytla cenné informácie a spätnú väzbu pri vytváraní tohto nástroja.

Ďakujem kľúčovým členom tímu Integrovaného hodnotiaceho rámca, medzi ktorých patria:

  • Paul Hender, Head of Insights at Gorkana
  • Elayne Phillips, UK Cabinet Office
  • Giles Peddy, Group Managing Director of Lewis – Giles nám pre výskum poskytol množstvo cenných zdrojov a prispel k vytvoreniu interaktívnej webovej stránky.

Poďakovanie tiež patrí širšej skupine členov našej komunity, do ktorej patria:
Mark Carrier, Research & Development Director, Reputation Intelligence, Kantar Media, Karen Prichard, MD of Reputation at Ebiquity, Lisa Story, Chief Strategy Officer of Cohn and Wolfe, Margot Savell, SVP Global Measurement at Hill & Knowlton Strategies, Paul Njoku, Head of GCS Evaluation Projects at the Cabinet Office, Ann-Sofie Kroll, CEO of byBrick Insight AB, Aseem Sood, CEO of Impact Research & Measurement, and Rayna Grudova-de Lange, CEO, DeLange Analytics.

Ďakujem tiež všetkým odborníkom z oblasti PR a komunikácie, ktorí nám poskytli svoje odborné články alebo prispeli svojimi myšlienkami. Medzi nich patria napr. profesor Kevin Money, Professor of Reputation & Responsible Leadership at the Henley Business School, Charlie Snow, Chief Strategy Officer at MullenLowe, Stephen Waddngton, Partner & Chief Engagement Officer of Ketchum, Shonali Burke, President & CEO of Shonali Burke Consulting, a Gini Dietrich, CEO of Arment Dietrich Inc.

Na záver by som rád poďakoval a vyjadril úctu Donovi Bartolomewovi, ktorý bol pre nás všetkých v tejto našej komunite merania a vyhodnocovania komunikácie dobrým priateľom, a ktorý nás, bohužiaľ, v minulom roku opustil. Don zastával pozíciu Senior Vice President v spoločnosti Ketchum, bol autorom uznávaného blogu Metrics Man a venoval sa výskumu digitálnych a sociálnych médií. Úzko spolupracoval s tímom AMEC na vytvorení najlepších vzdelávacích nástrojov, vrátane hodnotiacich rámcov pre social media, a mnohých ďalších. Jeho prístup a nápady zásadne prispeli k úspechom, ktoré sme v minulosti dosiahli. Preto som sa snažil mať jeho ústrednú myšlienku neustále na pamäti – chcel som vytvoriť sofistikovaný a zmysluplný nástroj, ktorý bude súčasne užívateľsky prístupný, a nie prehnane komplikovaný. Verím, že s novým hodnotiacim rámcom sa nám to podarilo dotiahnuť a pevne dúfam, že Don by súhlasil a bol by pyšný na to, že jeho odkaz žije ďalej.

Richard Bagnall,
Integrated evaluation team lead & Board Director AMEC
CEO PRIME Research UK