NÁZORY ODBORNÍKOV

David B. Rockland, Ph.D.

David B. Rockland, Ph.D.

Partner/CEO
Ketchum Global Research & Analytics
Immediate Past Chairman, AMEC

Pri plánovaní komunikačnej kampane je nesmierne cenné mať po ruke hodnotiaci rámec, ktorý je možné aplikovať aj pri meraní priebežných výsledkov a celkovej efektivity. Nástroj pomáha nachádzať tie najvhodnejšie metriky a metódy. Vládne agentúry v Novom Južnom Walese nám dali na hodnotiaci rámec veľmi pozitívne ohlasy.

dpc-print-header-logo

Hodnotiaci rámec AMEC uľahčuje plánovanie komunikačnej stratégie. Ale čo je ešte dôležitejšie, dáva jasne najavo, že je nepochybne dôležité stanoviť si reálne a merateľné ciele. Je potrebné pripomenúť toto ako všeobecnú zásadu, ktorá platí v celom odvetví mediálnej komunikácie naprieč všetkými kontinentmi a svetovými jazykmi.

Gini Dietrich

Gini Dietrich

CEO Arment Dietrich
Author Spin Sucks

„Meranie efektivity komunikácie je dnes omnoho dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Vďaka princípom asociácie AMEC sme si vo vnútri britskej vlády mohli overiť, že v oblasti komunikácie venujeme dostatočnú pozornosť tomu, čo je skutočne dôležité. Integrovaný hodnotiaci rámec vítam ako užívateľsky prístupný nástroj, ktorý nám umožňuje tieto zásady aplikovať v praxi.“

„Je úžasné sledovať, ako sa naše odvetvie posúva dopredu. Výrazná väčšina PR odborníkov dnes už vo svojej práci bez problémov reflektuje moderné prvky komunikácie. Jednotný hodnotiaci rámec je vhodný pri zavádzaní postupov merania komunikácie, a to na všetkých hierarchických úrovniach.“

“Rámec má veľa spoločného s modelom Government Communication Service, ktorý sme zverejnili na začiatku tohto roku. Chcem odporučiť všetkým, ktorý si tento komentár čítajú, aby hodnotiaci rámec pri svojej práci používali. Nástroj kladie dôraz na sledovanie dopadov komunikácie, čo je nesmierne dôležité pre správne meranie celkovej efektivity.“

Alex Aiken

Alex Aiken

Executive Director of Government Communications
UK Government

Stephen Waddington

Stephen Waddington

Partner and Chief Engagement Officer
Ketchum

 Shonali Burke

Shonali Burke

CEO
Shonali Burke Consulting