ENDORSEMENTS

David B. Rockland, Ph.D.

David B. Rockland, Ph.D.

Partner/CEO
Ketchum Global Research & Analytics
Immediate Past Chairman, AMEC

„Při plánování komunikační kampaně je nesmírně cenné mít po ruce hodnotící rámec, který lze aplikovat i při měření průběžných výsledků a celkové efektivity. Nástroj pomáhá nalézt ty nejvhodnější metriky a metody. Vládní agentury v Novém Jižním Walesu nám daly na hodnotící rámec velice pozitivní ohlasy.“

dpc-print-header-logo

„Hodnotící rámec AMEC usnadňuje plánování komunikační strategie. Ale co je ještě důležitější – dává jasně najevo, že je naprosto nezbytné stanovit si reálné a měřitelné cíle. Toto musíme přijmout jako obecnou zásadu, která platí v celém odvětví mediální komunikace napříč všemi kontinenty a světovými jazyky.“

Gini Dietrich

Gini Dietrich

CEO Arment Dietrich
Author Spin Sucks

„Měření efektivity komunikace je dnes mnohem důležitější než kdykoliv předtím. Díky principům asociace AMEC jsme si uvnitř britské vlády mohli ověřit, že v této oblasti věnujeme dostatečnou pozornost tomu, co je skutečně důležité. Integrovaný hodnotící rámec vítám jako uživatelsky přívětivý nástroj, který nám umožní tyto zásady aplikovat v praxi.“

„Je skvělé sledovat, jak se naše odvětví posouvá dopředu. Naprostá většina PR odborníků dnes již bez problémů reflektuje moderní prvky komunikace ve své práci. Jednotný hodnotící rámec je vhodný při zavádění měřících postupů, a to na všech hierarchických úrovních.“

“Rámec má mnoho společného s modelem Government Communication Service, který jsme uveřejnili na začátku tohoto roku. Chci doporučit všem, kteří tento příspěvek čtou, aby hodnotící rámec při své práci používali. Nástroj klade důraz na sledování dopadů komunikace, což je nesmírně důležité pro správné měření celkové efektivity.“

Alex Aiken

Alex Aiken

Executive Director of Government Communications
UK Government

Stephen Waddington

Stephen Waddington

Partner and Chief Engagement Officer
Ketchum

 Shonali Burke

Shonali Burke

CEO
Shonali Burke Consulting