UZNÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ

Velké díky patří všem, kteří se v minulém roce podíleli na činnosti výzkumného centra a svou tvrdou prací přispěli k vytvoření nového interaktivního hodnotícího rámce AMEC.

Zvláštní poděkování patří Jimu Macnamarovi, profesoru Public Communication na School of Communication, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Technology Sydney, který vytvořil hodnotící taxonomii a nám dal své svolení k tomu, abychom ji zahrnuli do nového rámce a sdíleli ji tak s odbornou veřejností. Jim rovněž vede Odbornou poradní skupinu AMEC, která nám zajistila cenné zdroje i zpětnou vazbu při vytváření tohoto nástroje.

Děkuji klíčovým členům týmu Integrovaného hodnotícího rámce, mezi které patří:

  • Paul Hender, Head of Insights at Gorkana
  • Elayne Phillips, UK Cabinet Office
  • Giles Peddy, Group Managing Director of Lewis – Giles nám poskytl řadu cenných zdrojů pro výzkum a přispěl k vytvoření interaktivní webové stránky.

Díky patří také širší skupině členů naší komunity, do které patří Mark Carrier, Research & Development Director, Reputation Intelligence, Kantar Media, Karen Prichard, MD of Reputation at Ebiquity, Lisa Story, Chief Strategy Officer of Cohn and Wolfe, Margot Savell, SVP Global Measurement at Hill & Knowlton Strategies, Paul Njoku, Head of GCS Evaluation Projects at the Cabinet Office, Ann-Sofie Kroll, CEO of byBrick Insight AB, Aseem Sood, CEO of Impact Research & Measurement, and Rayna Grudova-de Lange, CEO, DeLange Analytics.

Děkuji také všem odborníkům z oblasti komunikace a PR, kteří přispěli svými myšlenkami nebo nám poskytli své odborné články. Mezi ně patří profesor Kevin Money, Professor of Reputation & Responsible Leadership at the Henley Business School, Charlie Snow, Chief Strategy Officer at MullenLowe, Stephen Waddngton, Partner & Chief Engagement Officer of Ketchum, Shonali Burke, President & CEO of Shonali Burke Consulting, a Gini Dietrich, CEO of Arment Dietrich Inc.

Na závěr bych rád poděkoval a vyjádřil úctu Donu Bartolomewovi, který byl přítelem pro všechny v naší komunitě kolem měření a vyhodnocování komunikace, a který nás bohužel v minulém roce opustil. Don zastával pozici Senior Vice President ve společnosti Ketchum, byl autorem respektovaného blogu s názvem Metrics Man a věnoval se výzkumu digitálních a sociálních médií. Úzce spolupracoval s týmem AMEC na vytvoření našich nejlepších vzdělávacích nástrojů, včetně hodnotících rámců pro social media, a mnoha dalších. Jeho přístup a nápady zásadně přispěly k úspěchům, kterých jsme dosáhli v minulosti. Proto jsem se snažil mít jeho ústřední myšlenku neustále na paměti i tentokrát – chtěl jsem vytvořit sofistikovaný a smysluplný nástroj, který bude současně uživatelsky přívětivý, ne přehnaně komplikovaný. Věřím, že toho se nám s novým hodnotícím rámcem podařilo dosáhnout a doufám, že Don by si myslel totéž a byl by pyšný na to, že jeho odkaz žije dál.

Richard Bagnall,
Integrated evaluation team lead & Board Director AMEC
CEO PRIME Research UK