AMEC’S INTEGRERADE UTVÄRDERINGSRAMVERK

VÄLKOMMEN

Välkommen till AMECs nya integrerade utvärderingsramverk. Detta är en ny del av AMECs hemsida som har satts samman för att ge svar på de vanligaste frågorna och utmaningarna som kommunikatörer möter när de ska bevisa sitt värde i ett snabbföränderligt medielandskap.