การสนับสนุน

David B. Rockland, Ph.D.

David B. Rockland, Ph.D.

Partner/CEO
Ketchum Global Research & Analytics
Immediate Past Chairman, AMEC

“การมีกรอบการประเมินคลุมอยู่นั้นมีประโยชน์มากในการระบุขั้นตอนของการสื่อสาร ความจำเป็นที่จะต้องประเมินในแต่ละขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ นอกจากนี้กรอบการประเมินยังช่วยระบุตัววัดและวิธีการวัดที่สามารถใช้ได้อีกด้วย หน่วยงานภาครัฐของนิวเซาธ์เวลส์ตอบรับกรอบการประเมินที่เราได้แนะนำไปในทางบวก”

dpc-print-header-logo

“กรอบ AMEC ไม่เพียงแต่ทำให้คุณวางแผนโปรแกรมการสื่อสารได้ง่ายมากยิ่งขึ้น มันยังยืนยันให้คุณได้ว่าคุณมือเป้าหมายที่แท้จริงและสามารถวัดได้ สิ่งนี้ควรเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วทั้งทวีปและภาษา”

Gini Dietrich

Gini Dietrich

CEO Arment Dietrich
Author Spin Sucks

“การประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารไม่เคยสำคัญมากเท่านี้มาก่อน  ทั่วทั้งรัฐบาลสหราชอาณาจักร หลัก AMEC ได้ช่วยให้เราแน่ใจได้ว่า เรากำลังวัดสิ่งที่มีความหมาย  หลักการดังกล่าวจำเป็นต้องนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ผมจึงยินดีต้อนรับกรอบโต้ตอบตัวใหม่ของ AMEC ซึ่งนำหลักการเหล่านี้มาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นมิตรกับผู้ใช้

“มันดีมากเลยที่เห็นอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติแห่งการบูรณาการของการสื่อสารที่ทันสมัย และให้กรอบการทำงานสำหรับทุกระดับ ไม่ใช่เพียงแต่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถใช้หลักการประเมินที่แข็งแกร่งนี้ได้

“แม่แบบนี้สอดคล้องกับรูปแบบบริการการสื่อสารของรัฐบาลที่ผมพึ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปีเป็นอย่างมาก และผมอยากเสนอให้ทุกคนใช้กรอบการทำงานนี้เพื่อมุ่งเน้นการสื่อสารไปที่ผลลัพธ์อันจะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพอย่างที่พิสูจน์ได้”

Alex Aiken

Alex Aiken

Executive Director of Government Communications
UK Government

Stephen Waddington

Stephen Waddington

Partner and Chief Engagement Officer
Ketchum

 Shonali Burke

Shonali Burke

CEO
Shonali Burke Consulting