UVOD U AMEC-ov OKVIR ZA INTEGRISANO VREDNOVANJE
KAKO JE OKVIR NASTAO I ZAŠTO JE VAŽAN?

Kako su primetili vodeći stručnjaci poput Frasera Likelya i naučnici poput profesora emeritusa Toma Watsona (Likely i Watson, 2013.), sektor odnosa s javnošću i strateških javnih komunikacija muči se s pitanjem vrednovanja već gotovo pola veka. Odrađeno je puno kvalitetnog posla te je ostvaren značajan napredak, a primer je Deklaracija iz Barselone o načelima merenja (AMEC, 2015.). Ipak, stručnjaci su suočeni sa često zbunjujućim nizom modela, metričkih podataka i metoda, uz nedostatak standarda, što je bez sumnje razlog zašto mnogi stručnjaci još uvek ne rade vrednovanje temeljeno na čvrstim metodama.

Više strukovnih organizacija prepoznalo je potrebu razvoja standarda za vrednovanje i osiguravanje pomoćnih alata za stručnjake zasnovanih na najboljoj praksi. AMEC-ov Okvir za integrisano vrednovanje jedna je od glavnih inicijativa u tim nastojanjima.

Pri razvoju Okvira za integrisano vrednovanje AMEC je radio i nastavlja da radi u saradnji s brojnim strukovnim organizacijama širom sveta, s PR stručnjacima te vodećim naučnicima u polju vrednovanja i istraživanja društvenih nauka.

Ovim okvirom postignut je važan napredak jer je AMEC išao šire od modela vrednovanja u odnosima s javnošću, uzevši u obzir i ostala područja i discipline, uključujući upravljanje rezultatima, javnu upravu, organizacioni razvoj te oglašavanje i marketing.

Vrednovanje programa visoko je razvijeno područje, naročito u javnoj upravi, s razvijenim teorijama, kao što su teorija vrednovanja programa i teorija promene, odnosno znanje o tome kako i zašto se stvari menjaju i kako se na promene može uticati. Unutar prakse vrednovanja programa u javnoj upravi i područjima kao što je upravljanje projektima, modeli programske logike široko se koriste kao praktični modeli za implementaciju. Dok neki modeli vrednovanja za odnose s javnošću i komunikacije primenjuju modele programske logike, zanemarena je većina znanja i resursa iz drugih područja, što rezultira propuštanjem mogućnosti, fragmentacijom i „otkrivanjem tople vode“.

Posezanjem u druge discipline i područja prakse, kao što su javna uprava i studije upravljanja te u discipline društvenih naukakao što je socijalna psihologija, ovim se okvirom mogu prepoznati široko korišćeni pristupi i najbolje prakse kao temelj za postavljanje standarda.

Na primer, dok modeli vrednovanja odnosa s javnošću obično prepoznaju tri ili četiri faze komunikacijskih programa i kampanja (npr. ulazne podatke, komunikacijsku produkciju, komunikacijske učinke te ponekad inicijalne reakcije publike), a drugi modeli vrednovanja odnosa s javnošću uvode nove termine poput „outflow“ (ciljevi s dodanom vrednošću poboljšani komunikacijom) i „outgrowth“ (doseg PR poruka), modeli programske logike koji se široko koriste u brojnim sektorima širom sveta uključuju sledeće:

Model programske logike Fondacije Kellogg (Kellogg Foundation, 1998./2004.), koji prepoznaje pet ključnih faza – ulazne podatke, aktivnosti, komunikacijsku produkciju, komunikacijske učinke i ishod (pogledajtehttp://www.epa.gov/evaluate/pdf/eval-guides/logic-model-development-guide.pdf);

AMEC-ov Okvir za integrisano vrednovanje izgrađen je na temelju ovih široko korištenih logičkih modela, uz čvrstu teorijsku podlogu i opsežno testiranje u praksi, te je prilagođen strateškim javnim komunikacijama.

Najbolja praksa u vrednovanju komunikacije nastavlja se i na teorije komunikacije i medija, kao što su koraci obrade informacija koje je identifikovao W. J. McGuire (1985., 2001.) u Priručniku za socijalnu psihologiju („The Handbook of Social Psychology“) tematrica komunikacije i uveravanja. Model AIDA (akronim eng. reči za pažnju, zanimanje, želju i delovanje) koji se koristi u marketingu izvedenica je McGuireovih koraka, iako je puni popis koraka u obradi informacija puno širi te uključuje izloženost, pažnju, razumevanje, sviđanje, zadržavanje, razmatranje, sticanje veština ili znanja, promenu stava, nameru, radnju/ponašanje i nivo podrške (McGuire, 2001.).

AMEC-ov Okvir za integrisano vrednovanje predstavlja objedinjavanje najbolje prakse i najboljeg znanja iz ovog i drugih područja i disciplina. To donosi veću konzistentnost u vrednovanju strateških javnih komunikacija, što vodi prema uspostavljanju standarda i osigurava naučni pristup i validnost.

Taksonomija, model, alati i resursi nastali u sklopu ovog AMEC-ovog okvira takođe su u skladu sa modelima planiranja i upravljanja programima koji su razvijeni u odnosima s javnošću i korporativnim komunikacijama, uključujući RACE model za PR planiranje, koji obuhvata istraživanje, radnju, komunikaciju i vrednovanje (Marston, 1981.); model ROPE koji obuhvata istraživanje, ciljeve, program/plan i vrednovanje (Hendrix, 1995.); prošireni model RAISE (Kendall, 1997.) koji se zalaže za istraživanje, prilagođavanje, implementaciju i strategiju te model ROSIE Sheilae Crifasi (2000.) koji donekle menja raspored faza – istraživanje, ciljevi, strategije, implementacija i vrednovanje.

Jim Macnamara

Profesor Komunikacija s Javnošću,

University of Technology, Sydney

REFERENCE

Crifasi, S. (2000). Everything’s coming up rosie. Public Relations Tactics, 7(9), September, Public Relations Society of America.

Hendrix, J. (1995). Public relations cases (3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

Kendall, R. (1997). Public relations campaign strategies: Planning for implementation (2nd ed.). New York, NY: Addison-Wesley.

Likely, F., & Watson, T. (2013). Measuring the edifice: Public relations measurement and evaluation practice over the course of 40 years. In J. Sriramesh, A. Zerfass, & J. Kim (Eds.), Public relations and communication management: Current trends and emerging topics (pp. 143–162). New York, NY: Routledge.

Marston, J. (1981). Modern public relations. New York, NY: McGraw-Hill.

McGuire, W. (1985). Attitudes and attitude change. In G. Lindzey & E. Aronson (Eds.), Handbook of social psychology, Vol. 2 (3rd ed., pp. 233–346). New York, NY: Random House.

McGuire, W. (2001). Input and output variables currently promising for constructing persuasive communications. In R. Rice & C. Atkin (Eds.), Public communication campaigns (3rd ed., pp. 22–48). Thousand Oaks, CA: Sage.